ESG & samfundsansvar

Miljø og Klima (E) i Cp Mortensen ApS

 

Grøn strøm

Opvarmning:

100% af opvarmning af virksomheden sker gennem varmepumper.

Belysning:

100 % af belysningen sker med lavenergi LED rør.

Belastning i nattetid:

Vores mål er at 90% af strømforbruget til opladning af batterier, skal ske i tidsrummet 00:00 og frem til 05:00, da elnettet i dette tidsrum ikke er så belastet og giver en god samfundsudvikling. (og billigere strømpriser).

Indkøb af strøm fra vindmøller / solceller:

Indkøb af virksomhedens strøm skal 100% være grøn strøm og komme fra vindmøller eller solceller.

Affald / Genbrug

Pap:

Vores mål er at pap til emballering af større produkter Mål over 40X40x40 cm skal værre 98% genbrugspap som kommer fra varer vi modtager. 100 % af papkasser til afsendelse af mindre varer (under 40x40x40 cm) skal være fremstillet af FSC – certificeret emballage. Overskud af pap vi ikke selv kan genbruge, sendes 100% til genbrug.

Plastik:

Vi sorterer plastik i blød og hård plast som sendes til genbrug.

Restaffald:

Vores mål for restaffald er at andelen af restaffald max må udgøre 2 % af virksomhedens affald som ikke sorteres.

Paller:

Vores mål for genbrug af paller er, at 90 % af dem som vi modtager skal genbruges til forsendelse til vores kunder. Max 5 % paller må kasseres og indkøb af nye paller må max. være 5 %.

Batterier:

Batterier som kasseres eller skiftes sendes 100 % til genbrug.

Elektronik:

Defekt elektronik sendes 100 % til genbrug.

Transport

Import:

Vores mål er at 60% af vores import skal ske fra grøn containertransport. (Skibe der sejler på metanol). Pt. Lever vi ikke op til dette mål, da antal af skibe og udgiften ikke lever op til markedet. Vi følger udviklingen tæt.

National distribution:

Forsendelse nationalt er vores mål at 75% skal ske med eldrevet last- / varebiler hvor transportfirmaet kan garantere at køretøjet bliver ladet med Grønstrøm som kommer fra vindmøller eller solceller. Pt. lever vi ikke op til dette mål, da branchen ikke er kommet langt nok i udviklingen af grøn transport.

Egen transport:

Vi begrænser vores egen transport mest muligt og laver flere aftaler i de områder hvor vi kører og sikrer os at, vi ikke kører forgæves.

Firmabil:

Vores vognpark består pt. Ikke af el drevet biler, da rækkevidden / udviklingen pt ikke er på plads til at opfylde vores kørselsmønster. Vi følger udviklingen og vurderer løbende om vognparken og udviklingen kan kombineres.

udviklingspartner
barnevogn med EL
Udvikling af EL barnevogne

Sociale forhold (S) i Cp Mortensen ApS

 

Arbejdsmiljø:

Arbejdsmiljø og -sikkerhed har høj prioritet hos Cp Mortensen. Det er vores målsætning, at ingen medarbejdere bliver syge eller kommer til skade på vores arbejdsplads. Vi stræber efter at skabe en sikker arbejdsplads for alle.

Diversitet:

Diversitet er en central værdi hos Cp Mortensen. Vi arbejder hen imod at skabe et ansvarligt og inkluderende arbejdsmiljø, hvor vi opfordrer alle til at ansøge om ledige stillinger. Hos os er køn eller nationalitet ikke afgørende faktorer, da vi altid vælger den mest kvalificerede kandidat til jobbet.

Samfundsansvar:

Hos Cp Mortensen respekterer og overholder vi menneskerettigheder og fundamentale arbejdstagerrettigheder. Vi har fokus på medarbejdertrivsel, både hvad angår det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, samt kompetenceudvikling. Vi handler socialt og samfundsmæssigt ansvarligt både internt og i forhold til det omkringliggende samfund.

Trivsel:

Hos Cp Mortensen er vores mål at skabe en ansvarlig og inkluderende arbejdsplads. Dette er tydeligt defineret i vores politikker og omsat i konkrete handlinger og arrangementer, der sigter mod at fremme medarbejdernes trivsel, både når det kommer til det mentale og fysiske arbejdsmiljø samt kompetenceudvikling. Dette inkluderer månedlige udflugter og arrangementer såsom biografture, golfturneringer, familie aftener, musik- og teaterture.

Plads til alle:

Vi stræber efter at give personer med mentale eller fysiske udfordringer mulighed for at finde beskæftigelse, så deres værdifulde ressourcer kan komme i spil til gavn for både virksomheden og de involverede medarbejdere. Når vi har ledige stillinger, indgår vi løbende i dialog med jobcentrene for at rekruttere, herunder også ansættelser under særlige vilkår.

Sponsorater:

Vi støtter lokale talenter, og i øjeblikket sponsorerer vi Katrine Frederiksen, en talentfuld mountainbikecykelrytter fra lokalområdet. Derudover støtter vi også Herning Golfklubs ungdomsarbejde.

Governance (G) i CpMortensen ApS

 

Ordentlighed

Ansvarlig virksomhedsdrift:

Ansvarlig virksomhedsdrift er hjertet af Cp Mortensens forretningspraksis. Vi forpligter os til at føre vores virksomhed på en måde, der ikke kun fremmer økonomisk succes, men også bidrager positivt til samfundet og miljøet omkring os. Central for vores tilgang er respekt for menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Vi sikrer et sikkert og inkluderende arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere trives og har mulighed for at udvikle deres potentiale. Vi understøtter mangfoldighed og ligestilling, og vi ansætter baseret på kompetencer og kvalifikationer uden diskrimination på grund af køn, nationalitet eller andre faktorer. Vi er dedikerede til at minimere vores miljøpåvirkning gennem bæredygtige driftspraksisser. Dette omfatter reduktion af affald og energiforbrug samt fremme af genbrug og genanvendelse, hvor det er muligt. Vi samarbejder også med vores leverandører for at sikre, at de deler vores bæredygtige værdier. Som en del af vores engagement i samfundet støtter vi lokale initiativer og bidrager til udviklingen af lokalsamfundet, hvor vi opererer. Dette inkluderer sponsorater, velgørenhedsarbejde og andre sociale tiltag, der gavner samfundet som helhed. I alt stræber vi efter at være en ansvarlig virksomhed, der skaber værdi ikke kun for vores aktionærer, men også for vores medarbejdere, samfundet og miljøet.

Virksomhedsmoral:

Virksomhedsmoral er kernen i Cp Mortensen's værdier. Vi står ved vores ord og forpligter os til ærlighed, integritet og pålidelighed i alt, hvad vi gør. Hos os handler det ikke om at springe over hvor gærdet er lavest, men om at handle med respekt, ansvar og professionalisme i enhver situation. Vi prioriterer langsigtet tillid og bæredygtige relationer med vores kunder, partnere og samfundet som helhed.

Ledelse:

Ledelsen hos Cp Mortensen er engageret i udviklingen og salget af produkter, der kan afhjælpe nedslidning og tunge løft. Vi investerer i forskning og innovation for at skabe løsninger, der reducerer belastningen på vores kunder og forbedrer arbejdsmiljøet. Gennem vores dedikation til ergonomi og sikkerhed udvikler vi produkter, der letter arbejdsbyrden og fremmer effektiviteten. Vores mål er at tilbyde pålidelige og bæredygtige løsninger, der ikke kun forbedrer arbejdsmiljøet, men også bidrager til vores kunders succes og trivsel.

Mangfoldighed:

Mangfoldighed er en værdsat del af arbejdsmiljøet hos Cp Mortensen, hvor vi ser diversitet som en kilde til styrke. Vi sikrer lige muligheder for alle medarbejdere, uanset køn, alder, hudfarve, politisk eller religiøs overbevisning, seksuel orientering, nationalitet, social baggrund eller etnisk oprindelse. Hos os værdsætter vi forskellighed og stræber efter at skabe et inkluderende miljø, hvor alle kan bidrage og trives.

Antikorruption:

Antikorruption er en central værdi hos Cp Mortensen, og vi praktiserer nultolerance over for bestikkelse, facilitetsbetalinger, returkommission og karteldannelse. Vores antikorruptionspolitik giver klare retningslinjer og rådgivning om, hvordan man håndterer interessekonflikter.

CT Trækaksel
udviklingspartner
Kontakt os
close slider

    Kontakt os

    Vi står altid klar til at hjælpe.
    Tlf: 23 84 55 50